Objednávka OBJV174/20

Dátum vyhotovenia:03.8.2020
 

Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 125,98 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko