Objednávka OBJV193/20

Dátum vyhotovenia:03.9.2020
 

Dodávateľ
Milan Sekerka
Dlhé Hony 1159/6
911 01 Trenčín
IČO:35178906
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
oprava vonkajšej omietky
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 346,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko