Objednávka OBJV197/20

Dátum vyhotovenia:08.9.2020
 

Dodávateľ
ABC books s.r.o.
Dlhá 91
949 01 Nitra
IČO:50684612
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
nákup odbornej literatúry
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko