Objednávka OBJV200/20

Dátum vyhotovenia:08.9.2020
 

Dodávateľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO:36005622
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
opakovaný kurz vo výškach
Názov položky
Kurz
Celková hodnota objednaného plnenia: 86,40 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko