Objednávka OBJV205/20

Dátum vyhotovenia:17.9.2020
 

Dodávateľ
Inštitút celoživotného vzdelávania
Družstevná 232/2
040 01 Košice
IČO:51424266
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko