Objednávka OBJV219/20

Dátum vyhotovenia:05.10.2020
 

Dodávateľ
JO-KO Servis, s.r.o.
Legionárska 660/47
911 01 Trenčín
IČO:36326887
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
prenájom reklamnej plochy
Názov položky
Prenájom bilboardovej plochy
Celková hodnota objednaného plnenia: 132,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko