Objednávka OBJV221/20

Dátum vyhotovenia:06.10.2020
 

Dodávateľ
DELNET SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 641/135A
911 05 Trenčín
IČO:46576657
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
konfigurácia tlačiarní
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 108,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko