Objednávka OBJV222/20

Dátum vyhotovenia:06.10.2020
 

Dodávateľ
STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Zlonín 14
25064 Měšice u Prahy (Praha-východ)
IČO:24696692
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
dobové hry
Názov položky
Dobové hry
Celková hodnota objednaného plnenia: 399,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko