Objednávka OBJV230/20

Dátum vyhotovenia:13.10.2020
 

Dodávateľ
reklama BARTOŠ, s.r.o.
Hlavná 105
911 05 Trenčín
IČO:45395179
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vytvorenie tabuľky
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko