Objednávka OBJV232/20

Dátum vyhotovenia:15.10.2020
 

Dodávateľ
Zdravmatsk
Hlboká 284/10
945 01 Komárno
IČO:45506990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
teplomery
Názov položky
Teplomer
Celková hodnota objednaného plnenia: 183,40 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko