Objednávka OBJV249/20

Dátum vyhotovenia:29.10.2020
 

Dodávateľ
DELNET SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 641/135A
911 05 Trenčín
IČO:46576657
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
diagnostika poruchy multifunkčného zariadenia
Názov položky
Diagnostika poruchy
Celková hodnota objednaného plnenia: 144,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko