Objednávka OBJV253/20

Dátum vyhotovenia:02.11.2020
 

Dodávateľ
Ultra Print Digital, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
IČO:31368646
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tlač
Názov položky
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 434,50 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko