Objednávka OBJV261/20

Dátum vyhotovenia:05.11.2020
 

Dodávateľ
Lamaj, spol. s.r.o.
Šúdovská 3A
949 11 Nitra
IČO:36537349
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Šatňová skriňa
Názov položky
Šatňové skrine
Celková hodnota objednaného plnenia: 255,60 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko