Objednávka OBJV268/20

Dátum vyhotovenia:05.11.2020
 

Dodávateľ
Slovenská pošta ,a.s. B. Bystrica
Partizánska cesta č.9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 35,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko