Objednávka OBJV272/20

Dátum vyhotovenia:05.11.2020
 

Dodávateľ
TRAIVA s.r.o.
Pohraniční 678/104
70300 Ostrava
IČO:25380141
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
priehľadný silicagel do vitrín
Názov položky
Silicagel
Celková hodnota objednaného plnenia: 140,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko