Objednávka OBJV270/20

Dátum vyhotovenia:05.11.2020
 

Dodávateľ
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorska 137
831 04 Bratislava 3
IČO:35792281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko