Objednávka OBJV273/20

Dátum vyhotovenia:10.11.2020
 

Dodávateľ
Petit Press a.s.divízia týždenníkov o.z.
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
IČO:35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
noviny
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko