Objednávka OBJV275/20

Dátum vyhotovenia:11.11.2020
 

Dodávateľ
Michal Molín
Písecká 1965/1
130 00 Praha 3
IČO:13119001
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
náradie na reštaurátorské práce
Názov položky
Náradie
Celková hodnota objednaného plnenia: 297,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko