Objednávka OBJV286/20

Dátum vyhotovenia:25.11.2020
 

Dodávateľ
PETIT PRESS, a.s.
Dostojevského rad 1
81109 Bratislava
IČO:35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko