Objednávka OBJV287/20

Dátum vyhotovenia:25.11.2020
 

Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice-Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO:30813905
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
oprava hasiacich prístrojov
Názov položky
Kontrola hasiacich zariadení
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko