Objednávka OBJV296/20

Dátum vyhotovenia:08.12.2020
 

Dodávateľ
PR-Systém, s.r.o.
Prvá ulica 136/5
931 01 Šamorín
IČO:36234761
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
odborná prehliadka a skúška na klimatizačných zariadení
Názov položky
Odborná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 355,20 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko