Objednávka OBJV302/20

Dátum vyhotovenia:15.12.2020
 

Dodávateľ
Protest-uni s.r.o.
Račianska 186
831 53 Bratislava
IČO:34146466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
konzervátorsky materiál
Názov položky
Konzervátorsky materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 31,56 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko