Objednávka OBJV304/20

Dátum vyhotovenia:21.12.2020
 

Dodávateľ
ECOTEST, spol. s. r. o.
Sládkovičova 21
955 01 Topoľčany
IČO:30998263
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
laboratórny stôl
Názov položky
Laboratórny stôl
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 483,20 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko