Objednávka OBJV306/20

Dátum vyhotovenia:22.12.2020
 

Dodávateľ
Profesia, spol. s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
IČO:35800861
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
inzerát na výberové konanie
Názov položky
Uverejnenie inzercie, reklamy
Celková hodnota objednaného plnenia: 82,80 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko