Objednávka OBJV309/20

Dátum vyhotovenia:29.12.2020
 

Dodávateľ
REGAS s.r.o.
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46350314
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
prehliadka tlakovej expanznej nádoby
Názov položky
Vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko