Objednávka OBJV004/21

Dátum vyhotovenia:13.1.2021
 

Dodávateľ
Nagyházi Gallery and Auction House 1055
Balaton 8
1027 Budapest
IČO:0109065221
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
obraz
Názov položky
Obrazy
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 223,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko