Objednávka OBJV016/21

Dátum vyhotovenia:05.2.2021
 

Dodávateľ
VERAD s.r.o.
T.Vansovej 2743/2
911 08 Trenčín
IČO:46570667
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
služby
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 137,30 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko