Objednávka OBJV025/21

Dátum vyhotovenia:16.2.2021
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
preprogramovanie užívateľských kódov
Názov položky
Preprogramovanie
Celková hodnota objednaného plnenia: 54,17 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko