Objednávka OBJV032/21

Dátum vyhotovenia:25.2.2021
 

Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO:166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopisy 2020
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 75,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko