Objednávka OBJV038/21

Dátum vyhotovenia:15.3.2021
 

Dodávateľ
Inštitút celoživot. vzdelávania Košice, n.o.
Družstevná 232/2
040 01 KOŠICE - sever
IČO:51424266
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
školenie videoseminár
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko