Objednávka OBJV054/21

Dátum vyhotovenia:14.4.2021
 

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
monitoring kanalizácie
Názov položky
Ošetrenie zbierkových predmetov
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko