Objednávka OBJV062/21

Dátum vyhotovenia:21.4.2021
 

Dodávateľ
Q - EX, a. s.
Brnianska 1
91105 Trenčín
IČO:00587257
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
smerové tabule
Názov položky
Smerové a informačné tabule
Celková hodnota objednaného plnenia: 237,36 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko