Objednávka OBJV063/21

Dátum vyhotovenia:22.4.2021
 

Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tlač PPPU
Celková hodnota objednaného plnenia: 0,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko