Objednávka OBJV068/21

Dátum vyhotovenia:26.4.2021
 

Dodávateľ
Penta SK
Stará Ivánska cesta 1/C
821 04 Bratislava
IČO:35899468
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
pokladničná zásuvka
Názov položky
Pokladničná zásuvka FEC
Celková hodnota objednaného plnenia: 53,78 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko