Objednávka OBJV074/21

Dátum vyhotovenia:29.4.2021
 

Dodávateľ
Slovenská pošta ,a.s. B. Bystrica
Partizánska cesta č.9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tlač poštových poukážok na účet
Názov položky
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 19,20 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko