Objednávka OBJV079/21

Dátum vyhotovenia:07.5.2021
 

Dodávateľ
MAP GEO Trenčín s.r.o.
Legionárska 79
911 01 Trenčín
IČO:45403066
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
polohopisné a výškopisné zameranie
Názov položky
Zameranie objektov
Celková hodnota objednaného plnenia: 370,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko