Objednávka OBJV080/21

Dátum vyhotovenia:11.5.2021
 

Dodávateľ
Ticket Serevice, s.r.o.
Karadžičova 8
820 05 Bratislava 25
IČO:52005551
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
stravné lístky jún 2021
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 7 200,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko