Objednávka OBJV089/21

Dátum vyhotovenia:25.5.2021
 

Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, - GEOSTAT
9 líp 2115
913 21 Trenčianska Turná
IČO:30350778
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vypracovanie posudku
Názov položky
Statický posudok
Celková hodnota objednaného plnenia: 5 500,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko