Objednávka OBJV093/21

Dátum vyhotovenia:28.5.2021
 

Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
Nám.J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO:36138517
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
odborná literatúra
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko