Objednávka OBJV102/21

Dátum vyhotovenia:08.6.2021
 

Dodávateľ
WAD, s.r.o.
Štepná 15
81105 Bratislava
IČO:36751073
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
konzervátorsky materiál
Názov položky
Konzervátorsky materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 368,40 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko