Objednávka OBJV123/21

Dátum vyhotovenia:24.6.2021
 

Dodávateľ
AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Malý Kiar 165
934 01 Levice
IČO:36825387
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
deratizačná obhliadka budovy
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko