Objednávka OBJV124/21

Dátum vyhotovenia:28.6.2021
 

Dodávateľ
Svet klímy s.r.o.
Repákovci 821
913 32 Dolná Súča
IČO:52295231
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
servis klimatizačnej jednotky
Názov položky
Servisná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko