Objednávka OBJV140/21

Dátum vyhotovenia:15.7.2021
 

Dodávateľ
Petit Press a.s.divízia týždenníkov o.z.
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
IČO:35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
inzercia
Názov položky
Uverejnenie inzercie, reklamy
Celková hodnota objednaného plnenia: 168,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko