Objednávka OBJV148/21

Dátum vyhotovenia:27.7.2021
 

Dodávateľ
Ultra Print Digital, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
IČO:31368646
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
plagáty
Názov položky
Tlač plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia: 8,80 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko