Objednávka OBJV149/21

Dátum vyhotovenia:29.7.2021
 

Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Klčové 34
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vývoz odpadu
Názov položky
Odvoz odpadu
Celková hodnota objednaného plnenia: 20,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko