Objednávka OBJV155/21

Dátum vyhotovenia:05.8.2021
 

Dodávateľ
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Opatovce 62
91311 Opatovce
IČO:1774741211
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Dozor hasičov
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 240,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko