Objednávka OBJV159/21

Dátum vyhotovenia:06.8.2021
 

Dodávateľ
MIRALI MEDIA, s.r.o.
Horný Val 8/17
010 01 Žilina
IČO:46762892
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Prenájom billboardov
Názov položky
Prenájom bilboardovej plochy
Celková hodnota objednaného plnenia: 162,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko