Objednávka OBJV163/21

Dátum vyhotovenia:12.8.2021
 

Dodávateľ
Naburalsom s.r.o.
Sama Chalúpku 295/2
971 01 Prievidza
IČO:52735532
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
náhradné diely
Názov položky
Ostatný materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 104,90 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko