Objednávka OBJV169/21

Dátum vyhotovenia:17.8.2021
 

Dodávateľ
Trenčiansky terajšok s.r.o.
Mierové námestie 4
91101 Trenčín
IČO:51641216
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
strihačské práce na nahrávkach
Názov položky
Ostatný materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko