Objednávka OBJV191/21

Dátum vyhotovenia:09.9.2021
 

Dodávateľ
ASIRAL GmbH & Co. KG
Hermann-Wehrle-Str. 15
67433 Neustadt/Weinstt. Deutschland
IČO:245824190
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia
Názov položky
Dezinfekčný prostriedok
Celková hodnota objednaného plnenia: 165,96 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko